Witryna wykorzystuje pliki cookies dla wygodniejszego przeglądania strony.

Polfibra

Utylizacja odpadów tekstylnych

Różnorodność otaczających nas tkanin, dzianin i włóknin jest olbrzymia. Niestety część z nich nie może zostać poddana recyklingowi.

Utylizacja odpadów tekstylnych okazuje się koniecznością w przypadku materiałów o następujących cechach:

  1. Odpady wykonane z kilku surowców, tak zwane odpady wielomateriałowe, w których rozdzielenie poszczególnych surowców jest niemożliwe,
  2. Ścinki tkanin i dzianin o różnorodnym składzie surowcowym, nieposortowane na etapie produkcji,
  3. Zmieszane elementy odzieży, tak zwany "posort", będący końcowym rezultatem segregacji odzieży używanej
  4. Odpady zawierające dużą ilość zanieczyszczeń, w postaci elementów twardych jak: guziki, zamki błyskawiczne, napy i tym podobne. odpady poprodukcyjne z wszytymi elementami z tworzyw sztucznych/metali.
  5. Materiały impregnowane, pokryte usztywniaczami (na przykład materiał roletowy) lub podklejone siatką czy filcem
  6. Odpady o dużej zawartości wilgoci, w znacznym stopniu zabrudzone lub zdegradowane przez działanie warunków atmosferycznych

W jaki sposób unieszkodliwiamy odpady nie nadające się do recyklingu.

Utylizacja tekstyliów nie musi oznaczać ich przewiezienia do miejsca składowania na tak zwane wysypisko śmieci. Ze zdecydowanej większości odpadów, możemy nadal coś odzyskać, na przykład energię. Strumienie odpadów tego typu, po odpowiednim zaklasyfikowaniu, kierujemy do specjalistycznych instalacji, które są w stanie wyprodukować z nich, paliwo alternatywne. Odpady te są mielone na odpowiednio małą frakcję, następnie mieszane z innymi odpadami, aż do powstania paliwa o odpowiednich proporcjach i właściwościach.

Powstałe w ten sposób opał jest wykorzystywany do zasilania pieców w cementowniach oraz elektrociepłowniach. Specjalna konstrukcja instalacji oraz wysokie ciepło spalania powodują że wszelkie związki chemiczne obecne w odpadach ulegają rozkładowi i zostają unieszkodliwione.

Termiczna utylizacja odpadów tekstylnych jest niemożliwa w przypadku materiałów posiadających w swoim składzie związki chloru w postaci na przykład polichlorku winylu (PVC). Tego typu materiał znajdujemy w materiałach typu skóra ekologiczna (skaj), niektóre podeszwy butów, paski. Jedynym rozwiązaniem okazuje się wówczas składowanie odpadu na wysypiskach śmieci.