Witryna wykorzystuje pliki cookies dla wygodniejszego przeglądania strony.

Polfibra

Recykling odpadów tekstylnych

Od początku swojej działalności nasza firma skupia się na zagospodarowaniu odpadów pochodzących z przemysłu tekstylnego. Od­bie­ra­my i pod­da­je­my re­cy­klin­go­wi od­pa­dy z wie­lu grup ma­te­ria­ło­wy­ch oraz z róż­ny­ch eta­pów pro­duk­cji - ścinki z kroju, krajki brzegowe, resztki przędz, włókna.

Recykling odpadów tekstylnych jest możliwy zarówno w przypadku materiałów syntetycznych (poliester, poliamid, polipropylen) jak również naturalnych (wełna, bawełna, len).

Na­szy­mi klien­ta­mi są za­rów­no duże za­kła­dy prze­my­sło­we jak rów­nież nie­wiel­kie przed­się­bior­stwa pro­duk­cyj­ne. Współpracujemy ze szwalniami, przędzalniami, producentami mebli tapicerowanych i tkanin technicznych.

Staramy się poddać odzyskowi jak największą ilość odpadów. W przypadku materiałów gdzie recykling tekstyliów nie jest możliwy oferujemy atrakcyjne warunki utylizacji.

Pozsiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia umożliwiające nam odbiór oraz transport odpadów.

Zapraszamy do współpracy.

Usługi:

Skup odpadów

Kupujemy odpady oraz surowce tekstylne w postaci plątanek, ścinek materiałowych oraz resztek magazynowych. Interesują nas zarówno włókna naturalne np: wełna, len, bawełna jak również syntetyczne poliester, poliamid, akryl.

Utylizacja

Odpady, które nie mogą zostać poddane recyklingowi poddajemy odzyskowi termicznemu. Oferujemy usługę odbioru oraz utylizacji odpadów.

Sprzedaż materiałów

W swojej ofercie posiadamy szereg materiałów tekstylnych. Sprzedajemy zarówno odpady powstające przy produkcji włókien jak również ścinki z krojowni.

Co zrobimy z twoimi odpadami?

Diagram

Skontaktuj się z nami:

Polfibra Noto Sp. z o.o. Sp. K.

Polfibra Częstochowa
ul. Krakowska 45
42-200 Częstochowa

biuro@polfibra.pl

LM@polfibra.pl

+48 693 609 608

+48 603 901 903

NIP: 6783151786

BDO: 000016316

Mapa